Hotline: 0918158682

Dự án nhà máy nước thải sinh hoạt 100m3

Năm 2018 bắt đầu với những dự án lớn.
VCIN đang từng bước khẳng định mình trong lĩnh vực môi trường.
Một số hình ảnh tại công trường.

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến