Hotline: 0918158682

Hải Dương: Xử phạt Công ty sai phạm về tài nguyên và môi trường


 Công ty TNHH Force Unique Việt Nam.
.
Công ty TNHH Force Unique Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất khuôn đúc với quy mô 800 sản phẩm/năm. Qua kiểm tra của Thanh tra Sở Tài nguyên & Môi trường Hải Dương, Công ty có nhiều sai phạm trong lĩnh vực tài nguyên và bảo vệ môi trường, cụ thể: Chưa có kế hoạch bảo vệ môi trường được cơ quan nhà nước xác nhận, Giấy phép xả nước thải theo quy định; sử dụng đất khi chưa hoàn thiện thủ tục thuê đất, chưa được UBND tỉnh cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa được bàn giao đất trên thực địa.

Tin, ảnh: Phạm Hoàng - Báo Tài nguyên và Môi trường

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến