Hotline: 0918158682

Hóa chất xử lý môi trường

STT
TÊN SẢN PHẨM
CÔNG THỨC
QUY CÁCH
XUẤT XỨ
I
CHẤT ĐIỀU CHỈNH pH
1
Xút
NaOH
25 kg/bao
TQ
2
Soda
Na2CO3
25 kg/bao
TQ
3
Canxy Hydroxit, (Vôi)
Ca(OH)2
25 kg/bao
VN
4
Sodium Bicarbonate
NaHCO3
25 kg/bao
TQ
5
Acid Sunphuaric 98%
H2SO4 98%
40 ; 48 kg/can
VN
II
NHÓM CHẤT LẮNG VÀ TRỢ LẮNG
6
PAC - Poly Aluminium Chloride
PAC
25 kg/bao
TQ
7
Phèn đơn
(NH4)2SO4.Al2(SO4)3.24H2O
50 kg/bao
VN
8
Polymer cation25 kg/bao
TQ
9
Polymer anion25 kg/bao
TQ
10
Sắt III Clorua
FeCl3
50 kg/thùng
TQ
11
Amoni Hydroxit
NH4OH
25 kg/can
TQ
III
NHÓM CHẤT DIỆT KHUẨN & KHỬ TRÙNG NƯỚC
12
Calcium hypochloride,
(Clorin) 65%
Ca(OCl)2 65%
40 kg/thùng
TQ
13
Calcium hypochloride,
(Clorin) 70%
Ca(OCl)2 70%
50 kg/thùng
TQ
14
Potassium
permanganate
KMnO4TQ
15
Javen
NaOCl 10%
30 kg/can
VN
IV
HÓA CHẤT KHÁC
16
Muối công nghiệp
NaCl
50 kg/thùng
VN
17
Nước oxy già Hydro Peoxyt
H2O50%
30 kg/can
Thailand, Korea
18
Than hoạt tính
C activate
25 kg/bao
TQ, VN, Nhật
19
Chất khử bọt
Antifoam
20 kg/can
Mỹ

Viết Bình Luận

Hỗ trợ trực tuyến
Banner Hỗ trợ trực tuyến